Nummerlappsutdelning är i marathon-expo vid knektaparken.
Öppettider:
Torsdag
Fredag
Lördag

Fun Run: