Nej. Alla måste hämta nummerlappen på nummerlappsutdelning i knektaparken,
eller ha ett ombud som hämtar nummerlappen åt sig.