Ja, om den personen har ditt startbevis (startummer publiceras på hemsidan två veckor innan loppet, startlistan) din legitimation samt sin egna legitimation.