Starten för bägge distanserna är klockan 09:00.

Du finner alla svar rörande starttider för respektive distans på fliken deltagare eller Start-PM .

Alla på 42 och 21 startar samtidigt. Viktigt att du ställer dig i rätt startfålla på plats. Tider är tydligt utmarkerade.