Avstängningar och begränsad framkomlighet – fredag 30. augusti – lördag 31. augusti 2024

Start Jönköping Marathon och Half marathon: 31. augusti kl. 10.00

Munksjöbron

Munksjöbron kommer vara avstängd från fredagen 30/8 kl. 19.00 till lördagen 31/8 kl. 21.00

Stenhuggargatan

Stenhuggargatan är avstängd lördag 31/8 10.00 – 14.15

Ekhagsringen (Ekhagen centrum)

Ekhagsringen (norr om Ekhagen centrum) kommer att vara avstängd ca 200 m för biltrafik. En sluss för bussarna kommer dock att vara öppen så all busstrafik löper som vanligt. Det rör busslinjerna 11 och 130. Tid: 31/8 kl. 10.00-11.10.

Ekhagsringen (korsningen mot Kungsängsvägen)

Ekhagsringen (östra ”infarten”) norr om Kungsängsvägen kommer att vara avstängd ca 200 m för biltrafik. En sluss för bussarna kommer dock att vara öppen så all busstrafik löper som vanligt. Det rör busslinje 11. Tid: 31/8 kl. 10.00-11.10.

Wilhelm Thams väg/Haraldsvägen

Busslinje 72 kommer att ledas om via Öxnehagaleden t/f Huskvarna stn. Busshållsplats Lärlingen dras in tillfälligt. Boende på Folkparksvägen och dess tvärgator kommer ha begränsad framkomlighet under samma tider. Häradsvägen är avstängd vid Shell. Tid 31/8 kl. 10.15-11.35.

Vättersnäs

Cykel- och gångvägen över Ansgariigatan är ej överfarbar för bilar. Biltrafikanter hänvisas till Särlavägen där genomsläpp för biltrafik kommer att finnas. Tid: 31/8 kl. 10.30-11.45.

Östra Storgatan

Östra Storgatan kommer att vara avstängd mellan Undergången och Rosenbergsgatan. Detta påverkar busslinjerna 1, och 2 som leds om leds om via E4:an-Odengatan-Tullportsgatan (alternativt Artillerigatan). Busshållsplatser på sträckan Östra Storgatan delen Rosenlundsbadet-Killallén samt hållplatser på Hermansvägen-Kilallén dras in tillfälligt. Tid: 31/8 kl. 10.45-14.15. För mer information, titta på Länstrafikens hemsida.

John Eriksonsgatan

John Eriksonsgatan kommer att vara avstängd mellan Stora Kurvgatan och Hållplatsgatan lördag 31/8 12.00 – 15.15