Din anmälan och ditt deltagande Jönköping Marathon & Half Marathon

  • Din anmälan är bindande när anmälan är gjord och även när betalning är genomförd. Ångerrätten gäller inte vid köp av idrottsevenemang. Betald anmälningsavgift återbetalas inte.
  • Du kan inte flytta fram din anmälan till kommande år.
  • Det är inte tillåtet att deltaga i våra lopp i någon annans namn.
  • Allt deltagande i våra lopp sker på egen risk.
  • Vi ersätter inte förlust eller skada på egendom.
  • Du har möjlighet att sälja din startplats. Läs mer här
  • Vid inställt lopp som beror på extrem kyla eller vissa andra väderförhållanden, återbetalar vi 50 procent av anmälningsavgiften.
  • Force majeure: Vid inställt lopp som beror på andra förhållanden utanför vår kontroll, såsom brand, översvämning, naturkatastrof, arbetskonflikt, krig, terroristattentat, uppror, jordbävning, myndighetsbeslut, smittspridning av virus eller andra sjukdomar, återbetalas inte anmälningsavgiften. Vid det fall att lopp genomförs men deltagare ej har möjlighet att delta på grund av till exempel reserestriktioner eller karantän återbetalas inte anmälningsavgiften. Vi hänvisar till deltagares egna försäkringar.
  • Vi förbehåller oss rätten att göra justeringar i loppens och kringaktiviteternas innehåll och utformning.

Personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR för att kunna administrera din anmälan, hantera ditt resultat.

Dina personuppgifter så som namn, hemort, resultat, fotografier och tv-inspelningar i vilka du förekommer, kommer att publiceras på internet och i tidningar.

Personuppgifterna kommer att behandlas genom riktade utskick från Jönköping Marathon till dig som deltagare. Antalet tillåtna utskick är begränsat.

Ditt namn och startnummer kan också komma att användas i andra publika sammanhang.

Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter och att återkalla lämnade samtycken.

Vid frågor om personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@jonkopingmarathon.se

Arrangörs förening till Jönköping Marathon & Half Marathon, Fun Run 5 KM, MINI Jönköping Marathon och Charity Run är Team Runner´s HIGH IF

Lycka till!